MỤC LỤC

 

1.  Bắt đấu với Phần mềm... 2

2.  Một số vấn đề cần biết trước khi sử dụng Phần mềm... 2

3.  Xem các hướng dẫn sử dụng trên phần mềm... 2

3.1  Muốn t́m các điểm bán hàng?. 3

3.2  Bạn muốn xem các biểu tượng về điểm bán hàng trên bản đồ?. 4

3.3  Bạn muốn xem Bản đồ chuyên đề?. 4

3.4  Bạn muốn Xem bản đồ theo tỉnh?. 5

3.5  Bạn muốn biết số lượng thống kê theo từng vùng?. 6

4.  Các chức năng của Phần mềm Website. 6

4.1  Đăng nhập hệ thống phần mềm.. 6

4.2  Chức năng Thao tác với bản đồ nền. 7

4.3  Đổi mật khẩu. 9

4.4  Xem thông tin Tài khoản đăng nhập. 10

4.5  Gửi văn bản qua hệ thống. 11

4.6  Gửi phản hồi cho Quản trị hệ thống. 12

5.  Hướng dẫn nhập dữ liệu trên thiết bị di động. 14

 


1.   Bắt đấu với Phần mềm

Trên máy tính, mở tŕnh duyệt (Internet Explorer, FireFox hay Chrome) và nhập địa chỉ của phần mềm: http://bandohangviet.tuhaoviet.vn để sử dụng các chức năng “Trang chủ” của phần mềm hiện lên như sau:

 

2.   Một số vấn đề cần biết trước khi sử dụng Phần mềm

Mục này sẽ đưa ra một số giải thích các vấn đề mà những người sử dụng bản đồ điện tử online nói chung, hay hệ thống này nói riêng thường hay gặp phải. Do vậy, người dùng hăy cố gắng đọc toàn bộ phần giải thích này trước để phần nào nắm được một số thông tin trước khi sử dụng hệ thống phần mềm website này.

 

3.   Xem các hướng dẫn sử dụng trên phần mềm

Phần mềm cung cấp tính năng hướng dẫn sử dụng Online, do đó, trước tiên người dùng cần t́m và đọc qua các hướng dẫn và giới thiệu các tính năng của phần mềm bằng cách xem ở mục: “Hướng dẫn” -> “Hướng dẫn sử dụng bản đồ” để hiểu thêm và biết cách sử dụng.

3.1   Muốn t́m các điểm bán hàng?

Trên màn h́nh trang chủ có sẵn mục t́m kiếm để bạn có thể nhập thông tin t́m kiếm và hiển thị kết quả t́m kiếm ra màn h́nh. Bạn chỉ việc nhập thông tin về Tên cơ sở bán hàng, tên chủ cơ sở, địa chỉ, hoặc Ngành nghề kinh doanh, sau đó nhấn nút “T́m kiếm”, phần mềm sẽ liệt kê các kết quả t́m thấy ra màn h́nh danh sách bên dưới:

 

Giao diện chức năng T́m kiếm

Chọn vào một ḍng kết quả, ngay lập tức, thông tin về điểm bán hàng này hiện lên và vị trí của điểm này được dịch chuyển ra giữa bản đồ:

3.2   Bạn muốn xem các biểu tượng về điểm bán hàng trên bản đồ?

Ở góc trái bên dưới của màn h́nh có ô chữ “Chú giải”, Bạn hăy click vào ô này để hiển thị chú giải của bản đồ:

 

3.3   Bạn muốn xem Bản đồ chuyên đề?

Chọn mục Bản đồ trên trang chủ, sau đó chọn mục Bản đồ chuyên đề để xem các bản đồ chuyên đề của hệ thống:

Giao diện chức năng xem Bản đồ chuyên đề

Trên màn h́nh là danh sách các Bản đồ chuyên đề đă được thiết lập sẵn, người dùng chỉ việc chọn để đánh dấu hay bỏ chọn một tiêu chí, bản đồ sẽ hiển thị lại thông tin chuyên đề theo các tiêu chí đó. Các thao tác cụ thể của chức năng này sẽ được tŕnh bày ở mục “3.3-Bản đồ chuyên đề” ở phần sau của tài liệu này.

3.4   Bạn muốn Xem bản đồ theo tỉnh?

Từ Trang chủ của Phần mềm, chọn “Bản đồ” và chọn chức năng “Hành chính”. Bên dưới sẽ liệt kê các đơn vị hành chính và được nhóm theo vùng:

Màn h́nh xem bản đồ theo vùng hành chính

Thực hiện tương tự bằng cách chọn huyện thuộc tỉnh, hoặc 1 xă cụ thể. Bản đồ sẽ hiển thị vùng được chọn ra giữa.

3.5   Bạn muốn biết số lượng thống kê theo từng vùng?

Trên phần mềm ở góc phải, trên cùng của Bản đồ là thống kê số lượng cơ sở bán hàng theo từng vùng địa lư. Ban đầu khi bạn mở phần mềm th́ mặc định là Phần mềm sẽ thống kê trên cả nước, bao gồm 63 tỉnh thành. Khi bạn chọn một vùng bằng cách xem Bản đồ theo vùng hành chính, phần mềm sẽ thống kê số lượng của vùng bạn chọn và hiển thị lên màn h́nh.

 

4.   Các chức năng của Phần mềm Website

4.1   Đăng nhập hệ thống phần mềm

Trên máy tính, mở tŕnh duyệt (Internet Explorer, FireFox hay Chrome) và nhập địa chỉ của phần mềm: http://bandohangviet.tuhaoviet.vn/Auth/Login để sử dụng các chức năng “Đăng nhập” của phần mềm hiện lên như sau:

-    Bạn phải nhập thông tin về “Tên đăng nhập”, “Mật khẩu” hợp lệ để đăng nhập.

-     Chọn nút “Đăng nhập”, hoàn thành đăng nhập hệ thống

 

4.2   Chức năng Thao tác với bản đồ nền

4.2.1  Phóng to, thu nhỏ bản đồ

Sử dụng con lăn chuột để Phóng to, thu nhỏ bản đồ, di chuột lên bản đồ và thực hiện:

-     Dùng ngón tay đẩy con lăn ra xa để phóng to bản đồ;

-     Dùng ngón tay kéo con lăn vào ḷng bàn tay để thu nhỏ bản đồ;

4.2.2  Xem thông tin điểm bán hàng trên bản đồ

Chọn vào 1 biểu tượng của điểm bán hàng trên bản đồ, thông tin của điểm bán hàng đó sẽ hiện lên trên màn h́nh. Ví dụ, phóng to bản đồ và di chuyển đến điểm cần xem. Nhấn chuột lên biểu tượng, màn h́nh hiện thông tin về đối tượng hiện lên như sau:

4.2.2.1      Đo khoảng cách trên bản đồ

Chọn chức năng trên thanh công cụ như h́nh dưới:

Sau đó xác định khu vực cần đo trên Bản đồ rồi nhấn chuột. Tiếp tục di chuyển và kéo con trỏ chuột đến điểm tiếp theo cần đo và nhấn chuột… cứ tiếp tục tạo thành các đoạn cần đo. Tại mỗi đoạn khi nhấn chuột sẽ hiện lên tổng khoảng cách của đoạn đó. Khi cần kết thúc thao tác đo, nháy đúp chuột lên “Bản đồ” tại vị trí cần kết thúc:

4.2.2.2      Đo diện tích trên bản đồ

Thực hiện tương tự như chức năng đo khoảng cách trên Bản đồ, sau khi kết thúc Thao tác, màn h́nh sẽ hiển thị kết quả diện tích của khu vực đo được:


4.3   Đổi mật khẩu

Nếu Người sử dụng có tài khoản, mật khẩu để cập nhật số liệu trong phần mềm này th́ người sử dụng có thể tự đổi mật khẩu của chính ḿnh.

Trước tiên người sử dụng phải sử dụng “Tên đăng nhập”, “Mật khẩu” của ḿnh để đăng nhập vào hệ thống. Sau đó chọn chức năng “Đổi mật khẩu” như h́nh ở dưới:

Sau đó màn h́nh đổi mật khẩu hiện lên để người dùng nhập mật khẩu mới để thay đổi:

Người dùng phải nhập đúng mật khẩu cũ, sau đó nhập mật khẩu mới cần thay đổi 2 lần và nhấn vào nút “Đồng ư” để thay đổi mật khẩu. Nếu thay đổi mật khẩu thành công th́ từ các lần đăng nhập tiếp theo, người sử dụng phải nhập mật khẩu mới để đăng nhập.

Ví dụ, nếu mật khẩu hiện tại của bạn đang là “12345”. Nếu bạn muốn thay đổi thành “abcdef” th́ bạn nhập vào ô Mật khẩu cũ: “12345”, và nhập vào 2 ô Mật khẩu mới và Nhập lại mật khẩu mới đều là “abcdef” và nhấn nút “Đồng ư”. Sau khi hệ thống thông báo bạn đă thay đổi mật khẩu thành công th́ từ lần đăng nhập tiếp theo bạn sẽ sử dụng mật khẩu mới là “abcdef” chứ không sử dụng mật khẩu cũ “12345” được nữa.

4.4   Xem thông tin Tài khoản đăng nhập

Nếu bạn đang đăng nhập vào hệ thống, bạn có thể xem thông tin chi tiết về tài khoản của bạn bằng cách thao tác như h́nh dưới đây:

Sau đó, màn h́nh thông tin về tài khoản của bạn sẽ hiện lên:

Nhấn vào nút “Đóng” để đóng màn h́nh này và quay trở ra Trang chủ của phần mềm.

4.5   Gửi văn bản qua hệ thống

Người sử dụng có thể gửi các văn bản liên quan đến hệ thống bán hàng Việt về cho Hệ thống bằng cách sử dụng tính năng trong mục “Hướng dẫn -> Hệ thống văn bản” như h́nh dưới đây:

Màn h́nh để người dùng gửi văn bản hiện lên như sau:

Người dùng cần Nhập các thông tin như: Tên văn bản, Loại văn bản, Tóm tắt nội dung chính của văn bản và tệp tin văn bản đính kém. Sau đó nhấn vào nút “Lưu lại” để phần mềm gửi cho Người quản trị hệ thống.

4.6   Gửi phản hồi cho Quản trị hệ thống

Trong quá tŕnh khai thác và sử dụng phần mềm này, nếu bạn có ư kiến phản hồi để cải thiện chất lượng của thông tin cũng như tính năng của phần mềm được cải thiện tốt hơn th́ bạn có thể gửi phản hồi về cho Người quản trị hệ thống thông qua Phần mềm này bằng cách sử dụng tính năng trong mục “Hướng dẫn -> Phản hồi” như mô tả ở h́nh dưới đây:

Sau đó màn h́nh nhập ư kiến phản hồi sẽ hiện lên:

Trên màn h́nh này, bạn cần nhập Họ tên, địa chỉ email, địa chỉ của bạn, cùng với Tiêu đề và Nội dung ư kiến phản hồi lần lượt vào các ô nhập ở trên màn h́nh, sau đó nhấn vào nút Gửi. Phần mềm sẽ gửi ư kiến và thông tin của bạn đến Người quản trị. Phần mềm sẽ báo cho Người quản trị biết qua Email có trong hệ thống. Người quản trị sẽ sử dụng tính năng bên trong phần mềm để đọc ư kiến


5.   Hướng dẫn nhập dữ liệu trên thiết bị di động

Phần mềm cung cấp tính năng cho phép Người sử dụng có thể cài đặt để cập nhật các Cơ sở bán hàng thông qua Thiết bị di động chạy hệ điều hành Android. Người dùng chỉ việc tải phần mềm về máy và cài đặt lên, sau đó nhấn để mở phần mềm.

Mục đích của Phần mềm này là hỗ trợ cho cán bộ là người sử dụng đi thu thập số liệu ngoài hiện trường. Để thu thập số liệu đúng và chính xác, cán bộ cần phải đến trực tiếp tại cơ sở bán hàng để lấy thông tin đồng thời nhập vào phần mềm. Trên phần mềm có các tính năng Nhập thông tin, chụp và gửi ảnh, lấy vị trí tọa độ của điểm bán hàng… để nhập lên hệ thống phần mềm.

Giao diện đăng nhập của Phần mềm như sau:

Người dùng phải có tài khoản đăng nhập bao gồm Tên đăng nhập và mật khẩu do Người quản trị hệ thống cấp. Do đó người dùng cần nhập Tên đăng nhập và Mật khẩu để xác thực người dùng. Sau khi đăng nhập thành công, màn h́nh chính của phần mềm trên thiết bị di động như sau:

Trên màn h́nh là danh sách các cơ sở bán hàng đă nhập nếu có.

Để thêm mới một điểm bán hàng, nhấn để chọn vào biểu tượng  ở góc phải, trên cùng của màn h́nh để thêm mới một Cơ sở bán hàng.


Trên màn h́nh sẽ sắp xếp thành các nhóm thông tin để người dùng nhập số liệu, bao gồm: Thông tin chung, Giấy chứng nhận Kinh doanh, Các thông tin khác, thông tin về vị trí trên bản đồ, Ảnh về cơ sở. Người dùng sẽ nhập lần lượt các thông tin ở các nhóm này vào màn h́nh. Ví dụ:

        

Nhập thông tin

Có thể chụp ảnh, hoặc chọn ảnh đă chụp sẵn lưu trên thiết bị.

Sau khi nhập thông tin, nhấn vào nút có biểu tượng  ở góc phải, phía trên của màn h́nh để lưu lại thông tin vừa nhập vào thiết bị. Thông tin về cơ sở bán hàng vừa nhập sẽ hiện lên danh sách của màn h́nh:

Tiếp tục nhập cho các cơ sở khác, và sau mỗi lần nhập thành công, thông tin các cơ sở sẽ được lưu trữ trên bộ nhớ của Thiết bị.

Bước tiếp theo, để tải danh sách thông tin về các cơ sở bán hàng, thiết bị cần phải được kích hoạt 3G hoặc có kết nối Wifi. Sau khi đảm bảo đủ điều kiện kết nối Internet của thiết bị, bắt đầu đồng bộ để tải dữ liệu về máy chủ của hệ thống bằng cách chọn vào mục Đồng bộ như h́nh ở dưới đây:

Người dùng cần chọn vào biểu tượng chỗ khoanh tṛn màu vàng ở góc phải trên cùng, để hiện ra một Menu, trên Menu này chọn vào mục “Đồng bộ” được khoanh màu xanh. Hệ thống sẽ thực hiện tải tất cả các thông tin về các cơ sở bán hàng lên máy chủ của hệ thống. Từ đó nếu người dùng mở trang web của phần mềm này ra th́ sẽ nh́n thấy các điểm bán hàng xuất hiện trên bản đồ, do người dùng nhập thông qua phần mềm chạy trên thiết bị di động.

Sau khi thực hiện Đồng bộ dữ liệu thành công, người dùng cần thoát khỏi phiên làm việc trên thiết bị, bằng cách chọn mục “Đăng xuất”, hoặc mục “Thoát” như h́nh ở dưới đây để thoát:

Hệ thống sẽ thoát khỏi phiên làm việc của người dùng và đóng lại, quay trở ra màn h́nh của thiết bị.